SBM KEN Ursynów; Twoja Spółdzielnia


Idź do treści

obowiązki administracji

administracja

Na zatrudnionych służbach ciążą następujące obowiązki w zakresie:

OCHRONY

 • niedopuszczanie do kradzieży, włamania bądź dewastacji mienia znajdującego się w ochranianym budynku,
 • ochrona życia, zdrowia mieszkańców oraz pracowników znajdujących się w chronionym obiekcie,
 • kontrolowanie ruchu osób trzecich znajdujących się w obiekcie,
 • nadzorowanie, przestrzeganie i wykonywanie przepisów wynikających z instrukcji przeciwpożarowej i alarmowej,
 • zgłoszenie kierownikowi administracji każdej zaobserwowanej nieprawidłowości mogącej mieć wpływ na utratę lub zniszczenie mienia lub stanowiącej potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie obiektu,
 • współdziałanie z Policją w zakresie niezbędnym do utrzymania ładu i porządku w chronionym obiekcie,
 • przyjmowanie wszystkich uwag mieszkańców, dążących do zachowania ładu i porządku oraz ochrony mienia Spółdzielni w dni bądź godziny, w których nie jest czynna Administracja,
 • bezpośrednie zwracanie uwagi u osób zachowujących się niewłaściwie, a w szczególności nie przestrzegających ciszy nocnej.


KONSERWACJI TECHNICZNEJ

 • utrzymanie w stałej sprawności wszystkich instalacji technicznych,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji wszystkich urządzeń oraz dokonywanie drobnych remontów w pomieszczeniach ogólnodostępnych i administracyjnych,
 • dostarczanie podstawowych materiałów konserwujących, drobnych części wymiennych oraz materiałów związanych z konserwacją w pomieszczeniach ogólnodostępnych i administracyjnych.


UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 • codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych,
 • utrzymanie czystości na terenach posesji i wokół budynków zgodnie z przepisami administracyjnymi,
 • bieżąca dbałość o trawniki i krzewy,
 • dwukrotne wywożenie odpadów komunalnych i dwukrotne wywożenie odpadów segregowanych w każdym tygodniu.


strona główna | spółdzielnia | administracja | dokumenty | aktualności | forum | galeria | kontakt | logowanie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego