SBM KEN Ursynów; Twoja Spółdzielnia


Idź do treści

aktualności

Informacje na temat przekształcenia gruntu dla Członków SBM KEN-Ursynów


..... 1. Do działek nr 14/1, 14/2, 14/7, 25, 8/9, 9/7 o powierzchni 6225 m2 Spółdzielnia posiadała prawo wieczystego użytkowania. Księga Wieczysta nr WA2M/00204174/1. Na podstawie ustawy sejmowej z dnia 20 lipca 2018 r. (o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów DZ. U. z 2019 poz. 916), prawo wieczystego użytkowania wymienionych działek zostało przekształcone w prawo własności, co zostało potwierdzone Zaświadczeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 606/2019 z dnia 19.12.2019, które otrzymaliśmy 2 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że właścicielem tych działek jest SBM KEN-Ursynów. Czekamy na wpis do Księgi Wieczystej wraz z informacją o zadłużeniu wykupu tych działek.
2. Działka nr 17/20 o powierzchni 140 m2 jest własnością m.st. Warszawy. Spółdzielnia posiada umowę dzierżawy tej działki przedłużaną co 3 lata. Jest to była działka 17/3 o byłym nieuregulowanym stanie prawnym. Dzięki staraniom Spółdzielni właścicielem został Skarb Państwa .
....

Informacja o Koronawirusie


W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że wprowadziliśmy w naszym budynku dodatkowe działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Środkiem dezynfekującym przemywane są powierzchnie takie jak klamki, uchwyty do otwierania, przyciski w windach, klawiatury domofonów. Wzmożone zasady bezpieczeństwa, będą obowiązywać do odwołania.

Pracownicy sprzątający i pracownicy ochrony zostali poinformowaniu o zasadach bezpieczeństwa i higieny i zachowaniu szczególnej ostrożności, w tym zachowaniu bezpiecznej odległości i nie rozmawianiu z mieszkańcami.

Jednocześnie informujemy, że pozostajemy cały czas do Państwa dyspozycji pod telefonami i mailem. W przypadku zaistnienia sytuacji, która bezwzględnie wymaga kontaktu osobistego, będzie to możliwe po ustaleniu godziny i miejsca spotkania. Adresy mailowe i numery telefonów są dostępne na tablicy w holu wejściowym. .....

Sprawa pęknięć ścian w budynku

Nasz budynek został zaprojektowany jako 4 niezależne części A,B,C,D, oddzielonymi tzw. dylatacjami, czyli przerwami konstrukcyjnymi w celu zmniejszenia naprężeń taj dużej masy. Budynek jest wykonany w technologii słupowo-stropowej jak nowoczesne konstrukcje budynków wysokich i garaży. Słupy posadowione są na ławach fundamentowych i podtrzymują kolejne stropy (piętra). Wszystkie ściany są ścianami osłonowymi (od strony ulicy i dziedzińca) lub ścianami działowymi (wewnętrznymi) zapewniającymi podział na osobne pomieszczenia. W naszym budynku nie ma ścian konstrukcyjnych .....

Sprawa nawierzchni betonowej dziedzińca

Pod koniec roku 2018 przygtowano opinię dotyczącą stanu technicznego dziedzińca budynku przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 19 w Warszawie .....


Informacja o inwestycji fotowoltaicznej


Pod koniec roku 2018 zakończona została inwestycja polegająca na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku B .....


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Niniejszym zawiadamiamy, że Władze Spółdzielni mają przyjemność zaprosić na Walne Zgrowadzenie Członków, które odbędzie się dnai 29 Czerwca 2022. Szczegółowe inomacje można znaleźć w załączonym zaproszeniu. ZAPROSZENIE

Zachęcamy równieżdo zapoznania się projektami uchwał, jakie mają byc podjęte w trakcie zgromadzenia. projekty uchwał

 strona główna | spółdzielnia | administracja | dokumenty | aktualności | forum | galeria | kontakt | logowanie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego